Firewall Hizmetleri

Şirketinizi yetkisiz erişimlerden, ihlallerden ve güvenlik saldırılarından korumak için gerekli İşletim Sistem Optimizasyonları ve Ağ Güvenlik Duvarı (Firewall) çözümleri ile sizlere daha güvenli çözümler sunuyoruz

Uzman BT danışmanlarımız, her işletme için optimum güvenlik çözümü için tek bir çözüm olmadığını bilir ve yapının tamamını değerlendirerek ele alır.Danışmanlarımız, kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına, işletim sistemlerine ve uygulama kontrol protokollerine göre yapılandırılmış etkili, ulaşılabilir bir strateji sağlamak için ekibinizle birlikte istişare ederek çözüm üretir.

Kurumsal ve Küçük İşletmeler için Ağ Güvenlik Duvarı (Firewall) Hizmetleri

Her işletmenin iş akışları ve ağ yapılandırması farklı olabileceği gibi, ağ güvenliği ile ilgili ihtiyaçları da farklıdır.

 

Kurumlar için Güvenlik Duvarına(Firewall) kısa bir bakış atalım

Ağ güvenlik duvarı, bir ağa giren ve çıkan trafik için ilk savunma hattıdır. Güvenlik duvarı, kuruluş tarafından belirlenen güvenlik gereksinimlerini karşıladığından ve yetkisiz erişim girişimlerinin engellendiğinden emin olmak için trafiği inceler.

Ağ güvenlik duvarlarının ardındaki amaç, internet trafiğindeki (hatta birimler arası bile) filtreler ile sadece işletmenin belirlediği trafiğe izin verilmesidir. Kararlar önceden belirlenmiş kurallara veya politikalara dayanır. Teknolojinin birçok alanında olduğu gibi, güvenlik duvarları da zaman içinde büyük ölçüde gelişmiş, etkinlik ve dağıtım esnekliği açısından olağanüstü hale gelmiştir.

Güvenlik duvarı yazılımı ve/veya donanımı, ortak bir ağa sahip özel bir ağın çevresindeki ağ bağlantılarını, iletişimleri izler, kısıtlar ve düzenler. Genellikle güvenlik duvarları, kuruluşlarda trafiği veya veri akışlarını bilgi riskinin sınıflandırılmasına dayalı olarak bölümlemek için kullanılır.

İnternetteki potansiyel olarak düşmanca bağlantılardan gelen trafiği kısıtlamak, çoğu kurumsal güvenlik duvarının ana işlevidir.

Ağ Güvenliği Güvenlik Duvarı Örnekleri ve Türleri

Ağ güvenlik duvarı, güvenliğinin uygulanması, donanım ve yazılımı kapsayan birkaç farklı biçimde olabilir. Bu özel yazılım veya cihazlar, özel olarak koordine edilmiş kriterler kullanarak gelen ve giden ağ trafiğini kısıtlayarak, yetkisiz kullanıcıları güvenli ağınızın dışında tutar.

Güvenlik Duvarı Donanımı:

İşletmenizin ağı ile İnternet ağı arasına, içerideki sistemleri korumak için güvenlik duvarı (tipik olarak bir yönlendirici) donanımı kurulur. Örneğin, bir bilgisayar korsanı sistemlerinize dışarıdan erişmeye çalışırsa, bu donanım yani güvenlik duvarınız onu engelleyebilmektedir.

Güvenlik Duvarı Yazılımı:

Bu tip güvenlik duvarı yazılımları yalnızca kurulu olduğu bilgisayarları korur. Ancak, bilgisayarlar daha ileri düzeyde olabilecek saldırı tiplerinde, yazılım tabanlı güvenlik duvarı olsa bile, Internet erişim noktasına sadece bu amaç için konumlandırılan güvenlik çözümünden daha emin bir korumaya sahip değildirler.

En iyi kurumsal güvenlik duvarı çözümü, donanım ve yazılım güvenlik duvarı güvenliğinin bir kombinasyonunu gerektirir. Tek başına bir güvenlik açığı, kurum ve KOBİ’ler için veri güvenliği söz konusu olduğunda kabul edilemeyecek kadar büyük bir risktir. Hem kablolu hem de kablosuz bir yönlendirici (donanım güvenlik duvarı) ve anti-virüs ve güvenlik duvarı koruma programları (yazılım güvenlik duvarı) kullanan işletmeler, mümkün olduğunca çok sayıda güvenlik açığını azaltabilir.

 

Güvenlik Duvarı Türleri

Amerikan Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) 800-10, güvenlik duvarlarını üç temel türe ayırır:

Paket filtreleri
(Packet Filters)

İnternette paket filtreleme, kaynak ve hedef adreslerine, bağlantı noktalarına veya protokollere dayalı olarak paketleri bir ağ arayüzünde geçirme veya engelleme işlemidir. İşlem, paket karıştırma ve Ağ Adresi Çevirisi (NAT) ile birlikte kullanılır. Paket filtreleme, yerel bir ağı istenmeyen izinsiz girişlere karşı korumak için genellikle bir güvenlik duvarı uygulamasının bir parçasıdır.

Bu yazılım, güvenlik duvarında paket filtreleme (Packet Filter) adı verilen bir program tarafından yapılır. Paket filtresi, her paketin başlığını belirli bir kurallar kümesine göre inceler ve bu temelde, geçmesini önlemeye veya geçmesine izin vermeye karar verir.

 

Durum bilgisi içeren inceleme (Stateful Inspection)

Dinamik paket filtreleme olarak da bilinen durum bilgisi içeren inceleme, etkin bağlantıların durumunu izleyen ve bu bilgileri, güvenlik duvarı üzerinden hangi ağ paketlerine izin verileceğini belirlemek için kullanan bir güvenlik duvarı teknolojisidir.

Vekil Sunucu (Proxy)

Proxy sunucusu, bilgisayar gibi bir uç nokta cihazı ile bir kullanıcının veya istemcinin hizmet talep ettiği başka bir sunucu arasında aracı görevi gören ve bir bilgisayarda çalışan aracılık görevindeki özel yazılım sistemidir. Proxy sunucusu, bir güvenlik duvarı sunucusuyla aynı makinede bulunabileceği gibi, istekleri güvenlik duvarı üzerinden ilgili sunucuya ileten bir noktada da da olabilir.

Herhangi bir ağ güvenlik mimarisinde hayati bir bileşen olmaya devam eden çoğu modern güvenlik duvarı çözümleri, yukarıda bahsedilen bu üç kategoriden en az birini, genelde de hepsini kullanır.

Güvenlik duvarı (Firewall) kurulumu için, birçok çözüm ve alternatifin arasından işletmenizin ağ güvenliği ihtiyaçlarına yönelik en uygun ve en güvenli çözümün BT Uzmanlarımız tarafından belirlemesi önemlidir.

Ağ Güvenlik Duvarı Güvenlik Standartları ve En İyi Uygulamalar

Tıpkı her ağ güvenlik duvarı ve güvenlik yapılandırmasının farklı olması gibi, her kuruluşun ağ yapılandırması da farklıdır. Uzmanlarımız, herkese uyan tek bir güvenlik kurulumunun olmadığını bilir ve özelleştirilmiş etkili bir planın yürürlükte olmasını sağlamak için BT departmanınızla veya güvenlik ekibinizle birlikte çalışır.

Her kurum ve KOBİ kuruluşunun mümkün olan en iyi korumayı almasını sağlamak için en iyi yöntemleri yakından takip ediyoruz.

 

Bunlar:

  • Ekibinizin güvenlik çabalarını anlamasına ve düzenli tutmasına yardımcı olan, şirketinizdeki güvenlik duvarı güvenlik protokolleri, sorumlulukları ve anahtar rollerinin kapsamlı anlatım ve dokümantasyonu.
  • Etkinliğini sürdürmek için güvenlik duvarı yapılandırmalarını yeniden gözden geçirmek ve iyileştirmek.
  • Çalışanların mobil cihazlarına VPN ve özel ağ güvenlik duvarı (güvenlik yazılımı) eklemek de dahil olmak üzere zaman içinde kurumsal ağ kurulumunuza eklenebilecek her türlü yeni teknolojiyi korumak.

digitalTR’dan Yönetilen Ağ Güvenlik Duvarı Çözümleri

Hem işletmelerin hem de küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan eksiksiz bir ağ güvenlik duvarı ve hizmet yelpazesi sunuyoruz. Tamamen özelleştirilmiş çözümlerle BT uzmanlarımız, şirket verilerinizi güvende tutan özel bir güvenlik planı sağlayacaktır. Güvenlik duvarı güvenlik hizmetlerimizin bazı avantajları şunlardır:

  • Uygulanabilir önerilerle mevcut güvenlik duvarı kurulumunun eksiksiz değerlendirmesi.
  • Güvenlik duvarı faaliyetlerinizin sürekli izlenmesi ve gerçek zamanlı olay korelasyonu.
  • Araştırmacı bir yapıyla, güvenlik duvarı yönetimindeki ilgili sorunları azaltmak.
  • Optimizasyonu sağlamak için konfigürasyonları her açıdan yönetmek.
  • İstenmeyen güvenlik duvarı değişikliklerine karşı yetkilendirme ve kurallar belirleme.
  • Sektördeki en iyi uygulamalara, düzenlemelere ve diğer politikalara uygunluğun sağlanması.